Syöpärekisterin uusi teematilasto avaa alle 20-vuotiaiden syöpiä Suomessa

Suomen Syöpärekisteri aikoo tarjota tarkempaa syöpätietoa teematilastoillaan.

Riski sairastua syöpään alle 20-vuotiaana on pieni, sillä vuosittain lapsista ja nuorista keskimäärin 19 henkilöllä sadastatuhannesta todetaan syöpä. Tämä tarkoittaa noin 230 uutta syöpää vuodessa. Sairastuneiden selviytyminen syövästä on parantunut viime vuosikymmeninä, ja Suomessa onkin elossa 7 849 alle 20-vuotiaana syöpään sairastunutta henkilöä.

Tiedot selviävät Suomen Syöpärekisterin juuri julkaisemasta lapsisyöpätilastosta.

– Syöpään sairastuneiden eloonjäämislukujen kehitys on tärkeä hoitotulosten mittari. Lasten syövissä elossaolo-osuuden kasvu kuvastaa selvästi hoitojen parantumista, Suomen Syöpärekisterin erikoistutkija Karri Seppä kertoo.

Lapsisyöpätilasto on ensimmäinen Suomen Syöpärekisterin uusista teematilastoista, joiden kautta Syöpärekisteri tarjoaa entistä tarkempaa tietoa Suomen syöpätaakasta.

Tilasto noudattaa lasten syöpien kansainvälistä luokittelua

Lasten ja nuorten syöpiä koskevia lukuja esitetään uudessa tilastossa niin syöpätautikohtaisesti kuin ikäryhmittäinkin. Tilastossa on lisäksi hyödynnetty lasten syöpien kansainvälistä luokittelua, kun Syöpärekisterin julkaisema virallinen vuositilasto ryhmittelee syövät pääosin syövän lähtöelimen perusteella. Lasten syöpien luokittelussa oleellisempana korostuu kasvaimen solu- ja kudostyyppi.

Lasten syöpien kansainvälinen luokittelu jakaa alle 20-vuotiaiden syövät 12 pääryhmään ja 48 alaryhmään, ja se sisältää nimenomaan lapsilla ja nuorilla yleisimpiä syöpiä.

– Esimerkiksi neuroblastooma ja retinoblastooma ovat tyypillisiä pienten lasten syöpiä. Vuositilastossa retinoblastoomat sisältyvät silmän kasvaimiin ja neuroblastoomat jakautuvat sekä ääreishermoston että umpirauhasten kasvaimiin, Seppä kertoo.

Tietoa, jota perussyöpätilastosta ei saa

Syöpärekisteri on laatinut erillisen lapsisyöpätilaston, koska vuositilasto ei sisällä lasten ja nuorten syöpien kannalta oleellisia tietoja.

– Perussyöpätilastoinnin kalenterivuosittainen esitystapa ei sovellu harvinaisiin lasten syöpiin. Uusi tilasto kokoaa syöpätiedot vuosilta 2010–2019. Tällöin luvut eivät ole liian alttiita tilastolliselle satunnaisvirheelle vaan kuvastavat luotettavasti alle 20-vuotiaiden syöpätilannetta, kuten sairastumisriskiä ja syövästä selviytymistä, Seppä sanoo.

Lapsisyöpätilasto antaa numerotietoa suomalaisten lasten ja nuorten syövistä, kuten heillä todettujen uusien syöpien määrästä, sairastuneiden eloonjäämisluvuista ja syövän aiheuttamista kuolemista. Numerotiedon kylkeen liitetyillä teksteillä pyritään yleistajuistamaan ja tekemään tilastoluvut ymmärrettävimmiksi kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tilastoihin voi tutustua suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

 

Tutustu uuteen tilastoon suomeksi: Lapsisyöpätilastot

Tutustu uuteen tilastoon ruotsiksi: Barncancerstatistik

Tutustu uuteen tilastoon englanniksi: Childhood cancer statistics