Syöpärekisteri kouluttaa satoja suolistosyövän seulontahoitajia

Suomen Syöpärekisteri myös koordinoi seulontaohjelmassa tehtäviä jatkotutkimuksia suorittavien lääkäreiden koulutusta.

Uuden kansallisen syöpäseulontaohjelman käynnistymiseen liittyy suuri koulutustarve terveydenhuollon kentällä. Suolistosyövän seulontaa varten kuntiin tulee erikseen nimetyt suolistosyövän seulontahoitajat, joilla on seulonnan kulussa hyvin keskeinen rooli.

– Suolistosyövän seulontahoitaja toimii yhteyshenkilönä seulottaville ja vastaa erityisesti positiivisen testituloksen saaneen ohjauksesta. Jatkotutkimustietojen osalta seulontahoitajat myös vastaavat seulontatietojen raportoinnista joukkotarkastusrekisteriin, rekisteröinnin asiantuntija Riikka Nisula Suomen Syöpärekisteristä kertoo.

– Seulontahoitajiksi nimetyt tarvitsevat kokonaisvaltaista perehdytystä seulontaprosessiin.

Seulontahoitajat hakeutuvat koulutukseen aktiivisesti

Jokainen seulontahoitajana toimiva käy Suomen Syöpärekisterin maksuttoman verkkokoulutuksen. Koulutus antaa valmiudet seulontaan osallistuneiden neuvontaan ja ohjaukseen sekä tiedonkeruuseen vaaditulla tavalla.

– Koulutusmateriaali on laadittu siten, että sitä voi hyödyntää työn tukena seulonnan alettua, rekisteröinnin asiantuntija Lotta Patrikka toteaa.

Ensimmäinen suolistosyövän seulontahoitajakoulutus pidettiin joulukuussa 2021, ja kurssit pyörivät parhaillaan täydellä vauhdilla. Verkkototeutuksen ansiosta koulutuksen voi käydä joustavasti omaan tahtiin. Arviolta seulontahoitajakoulutuksen tulee käymään kaikkiaan 300–500 hoitajaa.

– Seulontahoitajat ovat olleet hyvin innostuneita, aktiivisia ja hakeutuneet kurssille oma-aloitteisesti. Suolistosyövän seulontaa pidetään todella hyvänä asiana, koska sen ansiosta voidaan todeta suolistosyövän esiasteet tarpeeksi ajoissa ja estää niiden kehittyminen syöväksi, Patrikka kertoo.

Myös seulontaohjelmassa jatkotutkimuksia suorittaville lääkäreille on tarjolla Syöpärekisterin koordinoima verkkokoulutus.

 

Seulontahoitajan tehtävät

 • Seulottavien neuvonta ja ohjaus
 • Seulontahoitaja on positiivisen testituloksen saaneen ensimmäinen kontakti
  • kertoo mitä positiivinen testitulos tarkoittaa
  • liennyttää mahdollista huolta
  • kertoo jatkotutkimuksesta
 • Arvioi jatkotutkimuskelpoisuuden
  • tarvittaessa seulontahoitajan tulee voida kysyä neuvoa tähystyksiä suorittavalta lääkäriltä
 • Seulontahoitaja kokoaa ja raportoi tiedot seulontaprosessista positiivisen testituloksen jälkeen