Alueittaiset tilastot avaavat syöpätilannetta syöpäyhdistysten toiminta-alueilla

Uusin julkistus Tutka-kehitysprojektissa tuotettavista teematilastoista löytyy nyt verkkosivuiltamme.

Suomen Syöpärekisteri on tuottanut alueittaista täsmätietoa Suomen syöpätilanteesta. Tarkoituksena on koota alueittainen syöpätieto helposti selattavaan muotoon ja avata tekstien avulla tilastolukujen tulkintaa.

Aluetilastot ovat osa Syöpärekisterin uusia teematilastoja ja ne syntyivät Tutka-kehitysprojektissa.

Aluetilastot eivät noudata tavanomaista sairaanhoitopiireittäistä jaottelua, vaan tieto on ryhmitelty 12 alueittaisen syöpäyhdistyksen toiminta-alueen mukaan. Tilastot kertovat syöpään vuosittain sairastuvien lukumäärän, yleisimmät syövät sekä sairastuneiden eloonjäämisluvut alueella.

Osittain aluetilastojen tieto on yksityiskohtaisempaa kuin virallisessa syöpätilastossa: esimerkiksi syövän vallitsevuutta alueella kuvaavat numerot vastaavat muun muassa siihen, kuinka monta syöpään sairastunutta työikäistä alueella asuu.

Seuraavaksi julkaistaan syöpätautikohtaiset tietosivut

Tutka-projektilla Suomen Syöpärekisteri pyrkii parantamaan syöpä- ja seulontatietojen raportointia sekä tiedon esittämisen tapoja.

Jo aiemmin projektissa on toteutettu alle 20-vuotiaiden syöpiä kuvaava teematilasto. Myöhemmin tänä vuotta julkaistaan syöpätautikohtaiset tietosivut, joihin kootaan kunkin syövän tärkeimmät tilastolliset tunnusluvut, kuten vuosittainen uusien syöpätapausten määrä, ilmaantuvuus ja kuolleisuus.

Aluetilastoja voi tarkastella kahdella kielellä

Alueittaista syöpätietoa on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Aluetilastoihin pääset tutustumaan alla olevista linkeistä:

Alueittaiset tilastot – Syöpärekisteri (suomeksi)

Regional cancerstatistik – Syöpärekisteri (ruotsiksi)