Syöpärekisteri luovuttaa uusimpia rintasyövän seulontatietoja tutkimuksiin

Rintasyövän seulonnan vuositilasto 2020 on valmistunut.

Suomen Syöpärekisteri on tänään julkaissut rintasyövän seulonnan vuositilaston 2020. Tilastoa käytetään muun muassa seulontaohjelman arviointiin ja laadunvalvontaan. Syöpärekisteri aloittaa tietoluovutukset vuositilastosta tutkijoille välittömästi.

Rintasyövän seulontaohjelmassa lähetettiin vuonna 2020 kaikkiaan 362 000 kutsua. Kutsujen peittävyys oli 100 prosenttia, eli kaikki kunnat kutsuivat 50–69-vuotiaat naiset rintasyövän seulontaan kahden vuoden aikana.

Itse seulontaan osallistui 292 000 naista eli 81 % kutsutuista. Seulotuista 97 % sai normaalin seulontatuloksen ja 3 % sai suosituksen varmistustutkimuksiin. Rintasyöpiä ja rinnan in situ -karsinoomia löytyi yhteensä 1 945. Tämä on seitsemän rintasyöpää tuhatta seulottua kohti. Lähetteitä kirurgiseen toimenpiteeseen sekä muihin erikoissairaanhoidon jatkotutkimuksiin tehtiin seulontaohjelmassa noin 2 400. Sairaanhoitopiirien välillä oli suurta vaihtelua erityisesti osallistumisaktiivisuudessa (73–85 %).

Vuoden 2020 alkupuolella puhkesi koronapandemia, joka vaikeutti syöpäseulontojen toteuttamista. Uusimmat seulontatilastot antavatkin mahdollisuuden tarkastella systemaattisesti sitä, millaisia seurauksia koronapandemialla on ollut rintasyövän seulontaohjelmaan. Syöpärekisteri julkaisee kesäkuun puolivälissä rintasyövän seulonnan vuosikatsauksen, jossa arvioidaan sekä koronan vaikutuksia seulontaan osallistumiseen vuonna 2020 että pandemian merkitystä seulontaohjelman vaikuttavuudelle.

Rintasyövän seulontatilastoihin voi tutusta verkossa: Rintaseulontataulukko