Väitös selvitti suolistosyöpäseulonnan vaikutuksia terveyskäyttäytymiseen

Syöpäseulontaohjelmissa on tärkeä arvioida myös seulonnan mahdollisia epäsuoria vaikutuksia.

Suolistosyöpä on huomattava kansanterveysongelma, minkä vuoksi se vaatii aktiivisia ennaltaehkäiseviä toimia. Ulosteen veritestiin perustuva suolistosyöpäseulonnan on todettu olevan tehokas tapa löytää seulottava syöpä.

Kansainvälisissä tutkimuksissa suolistosyövän seulonnan on havaittu voivan aiheuttaa ei-toivottuja muutoksia seulottavien terveyskäyttäytymiseen ja elintapoihin. Terveystieteiden maisteri Sanni Helanderin Suomen Syöpärekisterissä tehty väitöstutkimus selvitti asiaa suomalaisen suolistosyövän seulonnan osalta.

– Seulonnan tavoitteena on löytää syöpä varhaisessa vaiheessa kuoleman ehkäisemiseksi. Syöpäseulonnan tehokkuutta arvioidaankin ensisijaisesti seulontakohtaisen syöpäkuolleisuuden muutoksena. Myös muita seulonnan mahdollisia vaikutuksia kuin seulottavaan syövän sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen kohdistuvia vaikutuksia on tärkeä selvittää, Helander sanoo Tampereen yliopiston tiedotteessa.

Helander tutki, vaikuttaako suolistosyövän seulonnan kutsun saaminen tai seulontaan osallistuminen epäsuotuisasti suolistosyövän kannalta merkityksellisiin elintapoihin, kuten ravitsemukseen ja tupakointiin. Hän myös tarkasteli, vaikuttiko seulontaan kutsuminen tai osallistuminen alemman maha-suolikanavan oireiden havaitsemiseen.

Helanderin väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että kutsu tai osallistuminen ulosteen veritestipohjaiseen suolistosyövän seulontaan eivät johda vähemmän terveellisten elintapojen omaksumiseen.

– Väestökysely- ja rekisteritietojen yhdistämiseen perustuvat päätulokset olivat seulonnan vaikutusten arvioinnin näkökulmasta huojentavia, Helander toteaa tiedotteessa.

Seulonnan ei myöskään havaittu vaikuttavan maha-suolikanavan oireiden kokemiseen.

Helanderin väitöskirja tarkastetaan Tampereen yliopistossa perjantaina 5.8.2022. Helander on tutkimustehtävien lisäksi työskennellyt Suomen Syöpärekisterissä suolistosyövän seulonnan ohjelmakoordinaattorina.

Linkki Sanni Helanderin väitöskirjaan: Aspects of Lifestyle and Symptoms in Colorectal Cancer Screening : A Population-Based Survey Study in Finland

Tampereen yliopiston tiedote: Väitös: Suolistosyövän seulonnalla ei ole elintapoihin tai oireiden kokemiseen liittyviä haittoja

Väitöstä voi seurata etäyhteydellä: https://tuni.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx?folderID=3fef9b7e-0645-40e0-88ff-aee5007d2686 (suoratoisto tulee näkyviin linkin kansioon väitöspäivänä kello 12.00).