Syöpätietoa kiritään koko ajan ajantasaisemmaksi

Syöpärekisteri julkaisi vuoden 2021 ennakkotilaston ja aloittaa vuoden 2021 tietojen luovutukset.

Suomen Syöpärekisteri on julkaissut ennakkotilaston vuoden 2021 syöpätilanteesta. Ennakkotilaston perusteella vuonna 2021 todettiin noin 34 400 uutta syöpää, joka on noin 1 500 syöpää enemmän kuin vuoden 2020 ennakkotilastossa oli lokakuussa 2021.

– Kansallisten tietoaineistojen kriteereiden mukaan ajantasaisuus on yksi keskeinen tilastoinnin laatumittareista. Syöpärekisteri pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa niin, että tutkimukseen ja tiedolla johtamiseen on saatavilla mahdollisimman tuoretta tietoa syövistä, kehittämispäällikkö Henna Degerlund sanoo.

Syöpärekisteri on viime vuosina panostanut etenkin syöpätapausten koostamiseen eli syöpäkoodauksen tehostamiseen. Kaikista Suomessa todetuista uusista syöpätapauksista tuotetaan tapauskooste, joka kokoaa keskeiset tiedot syövästä sen toteamisvaiheessa. Syöpäkoodausta toteutetaan sekä henkilötyön avulla että ohjelmallisesti eli automaattisesti. Syöpäkoodauksen tehostamisen ja patologian tietojen säännöllisten tietotoimitusten avulla tuotetaan ennakkotilasto, joka antaa yhä ajantasaisemman kuvan syöpätilanteesta.

Vajetta uusien syöpien toteamisessa myös vuonna 2021

Uusien syöpien määrä on koronapandemian ensimmäiseen vuoteen verrattuna suurentunut.

Naisten uusia rintasyöpiä todettiin vuoden 2021 ennakkotilastojen perusteella yhteensä 5 057, joka oli 216 enemmän kuin vuoden 2020 ennakkotilastojen tiedoissa. Eturauhasen syöpiä todettiin kaikkiaan 5 165, joka on 168 enemmän kuin edeltävässä ennakkotilastossa ja ihomelanoomia 1 795, joka oli 243 enemmän kuin vuoden 2020 vastaavassa tilastossa.

– Vuonna 2020 uusien syöpien toteamisessa oli merkittäviä vajeita. Vuoden 2021 ennakkotilasto antaa viitettä siitä, että uusien syöpien toteamisen vaje on vähentynyt, mutta se on jatkunut edelleen vuonna 2021, Syöpärekisterin johtaja Nea Malila kertoo.

Ennakkotilasto ei ole täydellinen, sillä siitä puuttuvat tiedot niistä syövistä, joiden ainoa ilmoitus tulee kuolinsyytiedoista.

– Kuolinsyytiedot toimitetaan syöpärekisteriin noin vuoden viiveellä, eli vuoden 2021 tiedot saadaan rekisteriin joulukuussa 2022. Syöpätilasto täydentyy siis vielä ajan kanssa. Tavoitteenamme on kuitenkin jatkossakin aikaistaa ennakkotilaston julkaisua, Malila toteaa.

Vuoden 2021 virallinen syöpätilasto valmistuu ensi keväänä ja Syöpärekisterin tavoitteena on tuottaa vuoden 2022 ennakkotilasto samaan aikaan.

Lisätietoja:

Johtaja Nea Malila, nea.malila@cancer.fi, puh. 050 305 5730

Kehittämispäällikkö Henna Degerlund, henna.degerlund@cancer.fi, puh. 046 921 0302