Kuukauden tutkija: Maarit Lamminmäki

Esittelemme Kuukauden tutkija -juttusarjassamme Suomen Syöpärekisterin tutkijoita ja heidän tutkimustaan. Tällä kertaa esittelyvuorossa on projektikoordinaattori Maarit Lamminmäki.

Kuka olet?

Olen Maarit Lamminmäki. Teen töitä Suomen Syöpärekisterissä maahanmuuttajien syöpien ja syöpäseulontoihin osallistumisen parissa.

Miten päädyit Suomen Syöpärekisteriin töihin?

Tulin tänne tekemään taustaselvitystä tähän aiheeseen liittyen neljä vuotta sitten muutamaksi kuukaudeksi. Myöhemmin minulle tarjottiin mahdollisuutta tulla tekemään tutkimusta. Sillä tiellä ollaan.

Mikä on tutkimuksesi aihe?

Tutkimme syöpäilmaantuvuutta ja -kuolleisuutta länsimaiden ulkopuolelta Suomeen ja muihin Pohjoismaihin muuttaneiden naisten keskuudessa. Lisäksi selvitämme miten nämä samat naiset osallistuvat syöpäseulontoihin. Puhun monikossa tutkimuksesta, koska tämä on yhteinen yhteispohjoismainen hanke. Eli kukaan meistä ei yksin tätä tutkimusta tee.

Mitä vaikutuksia tutkimuksellasi on?

Väestötasolla tämä tutkimus lisää tietojamme syövästä ulkomaalaistaustaisen väestön keskuudessa Pohjoismaissa. Oleellista on, että saamme tietoa myös pitkän aikavälin muutoksista.

Väestöryhmien välisten erojen ymmärtäminen taas auttaa parantamaan syövän ehkäisyä erilaisilla seulonta- ja muilla toimenpiteillä. Ja parhaimmassa tapauksessa tutkimus tarjoaa myös uutta tietoa syöpätautien syihin liittyen. Yksittäisen ihmisen näkökulmasta tutkimustieto voi johtaa aikaisempaa varhaisempiin diagnooseihin ja kevyempiin hoitoihin, mikä on tietysti sairastuneiden kannalta tosi hienoa. Yhteiskunta hyötyy, kun hoidot ja niiden kustannukset jäävät vähäisemmiksi.

Mikä on parasta Syöpärekisterissä työpaikkana?

Parasta on tietenkin ihmiset! Hyvät työkaverit ja osaavat, alansa huippuammattilaiset, joilta on mahdollisuus oppia paljon uutta ja joiden kanssa on kiva tehdä töitä. Syöpärekisteri on myös osa Syöpäjärjestöjä – vaikka tämä on epidemiologinen tutkimuslaitos, niin Syöpäjärjestöt on maan suurin kansanterveysjärjestö. Tämä on hyvä näköalapaikka sekä terveydenhuoltoalaan että järjestökenttään.

Mitä kiinnostavaa alallasi on meneillään?

Koronapandemia on ainakin näyttänyt, että kiinnostus maahanmuuttajien terveyteen ja terveydenhuoltotoimiin eri väestöryhmien keskuudessa on laajempaa kuin pelkästään terveydenhuoltoalan henkilöstön keskuudessa. Alalla tehdäänkin ihan hirveästi, lähes liukuhihnalla, tutkimuksia tähän liittyen. Joistakin niistä tutkimuksista on varmasti hyötyä myös Suomessa, liittyen syöpäseulontoihin ja syöpähoitoihin. Sitten tänä vuonna on saatu suolistosyövän seulonnat käyntiin meidän ohjauksessamme. Tottakai on kiinnostavaa nähdä, miten eri väestöryhmät tähän mahdollisuuteen tarttuu.