Syöpien tietolaatikot kokoavat keskeiset tilastotiedot yhteen

Ajankohtainen syöpätautikohtainen tieto löytyy helposti selattavassa muodossa.

Suomen Syöpärekisteri on julkaissut ensimmäistä kertaa syöpätautien tietolaatikot, jotka kokoavat eri syöpätautien keskeiset tilastotiedot yhteen, helposti selattavaan muotoon. Rintasyövän ja kohdunkaulan syövän tietolaatikot sisältävät lisäksi myös seulontatietoa.

Tietolaatikot ovat hyvin kattavat, sillä tilastotietoja esitetään yhteensä 70 syöpätautiryhmälle. Tietolaatikoiden syöpäluokittelu mukailee kliinistä ICD10-luokittelua eli syövät on jaettu pääosin niiden lähtöelimen mukaan.

– Mukana ovat syöpätilaston päätunnusluvut eli muun muassa uusien syöpien, syöpäkuolemien ja elossa olevien syöpään sairastuneiden määrät. Syöpään sairastuneiden keskimääräiset ennusteet esitetään myös harvinaisemmille syöpätaudeille, tutkimuspäällikkö Karri Seppä sanoo.

– Rinta- ja kohdunkaulasyövän seulontatiedot kertovat, kuinka ahkerasti seulontaan osallistutaan ja millaisia seulontalöydökset ovat. Lisäksi tietolaatikoista käy ilmi se, kuinka suuri osuus syövistä löydetään seulonnan avulla.

Tieto on pyritty tarjoamaan mahdollisimman helposti ymmärrettävästi, joten tilastonumeroita on selitetty sanallisesti auki. Tietolaatikot päivitetään vuosittain, joten niistä löytyy aina ajankohtainen tieto syövästä.

– Tietolaatikoiden avulla pystyy esimerkiksi tarkastelemaan syöpätaakan pidempää kehityskulkua syöpätautikohtaisesti.

Syöpien tietolaatikot ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tutustu syöpien tietolaatikoihin:  Syöpien tietolaatikot – Syöpärekisteri

 

Muita koottuja syöpätilastoja:

Lapsisyöpätilastot – Syöpärekisteri

Alueittaiset tilastot – Syöpärekisteri