Päivitetyt ohjeet kohdunkaulasyövän seulonnan järjestämiseen

Kohdunkaulasyövän seulonnan asiantuntijaryhmä on päivittänyt ohjeistuksensa kohdunkaulasyövän seulonnan järjestämiseen. Päivitetyt ohjeet koskevat seulonta-algoritmeja, kutsukäytäntöjä ja seulontakäyttöön hyväksyttyjä HPV-testejä.

Seulonta-algoritmit

Asiantuntijaryhmä suosittaa vuoden 2023 alusta toimintansa aloittavia hyvinvointialueita siirtymään HPV-testiin primaariseulontamenetelmänä 30 vuotta täyttäneille naisille. Papatestin käyttö rajataan suosituksen mukaisesti positiivisen HPV-testin jälkeiseen jatkotestiin (ns. triage-testi) ja alle 30-vuotiaiden naisten seulontaan. Suurin osa seulonnasta toteutetaan jo nykyisellään HPV-testillä, mutta osassa kunnista seulontamenetelmänä on edelleen papatesti.

HPV-testiin perustuvaa algoritmia yksinkertaistetaan riskiryhmäseulonnan osalta siten, että lievästi poikkeavia seulontalöydöksiä tulee seurata 18–24 kuukauden kuluttua tehtävällä uudella HPV-testillä. Jos uuden HPV-testin tulos on positiivinen, tehdään lähete kolposkopiaan triage-papatestin määrittämällä kiireellisyydellä.

Myös papatestiin perustuvaa seulonta-algoritmia muutettiin vastaavasti, eli suositellaan riskiryhmäseulontaa 18–24 kuukautta lievästi poikkeavan seulontalöydöksen jälkeen.

Kutsukäytännöt

Asiantuntijaryhmä painottaa, että kutsukäytäntöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kaikissa seulontakutsuissa tulee näkyä aika ja paikka seulontanäytteen ottamiselle. Näytteenottoaikaa pitää myös voida sujuvasti muuttaa internetissä tai puhelimitse. Seulontaan osallistumattomille naisille on lähetettävä muistutuskutsu.

Hyväksytyt HPV-testit

Asiantuntijaryhmä on päivittänyt listan seulontakäyttöön hyväksytyistä HPV-testeistä.

Ensi vuonna valmistuu erillinen laatukäsikirja seulontaohjelmaan

Kohdunkaulasyövän seulonnan asiantuntijaryhmä valmistelee parhaillaan laatukäsikirjaa, jossa annetaan tätä suositusta kattavammat ohjeet seulonnan toteuttamisen eri vaiheista. Laatukäsikirjan tavoitteena on varmistaa, että seulontaohjelma toteutetaan parhaaseen tieteelliseen näyttöön perustuen ja samalla tukea hyvinvointialueita seulonnan järjestämisessä. Kohdunkaulasyövän seulonnan laatukäsikirjan on määrä valmistua vuoden 2023 aikana.

 

Ohjeistukset kohdunkaulasyövän seulonnan järjestämiseksi löytyvät Suomen Syöpärekisterin materiaalipankista: Kohdunkaulasyövän seulonnan materiaalit