Syöpärekisteri aloittaa tietoluovutukset vuoden 2021 syöpätilastosta

Suomessa todettiin vuoden 2021 aikana yhteensä 36 543 uutta syöpää.

Suomen Syöpärekisteri on saanut valmiiksi vuoden 2021 syöpätilaston. Suomessa todettiin vuoden 2021 aikana yhteensä 36 543 uutta syöpää. Uuden tilaston mukaan yleisimmät syövät suomalaisilla ovat yhä eturauhas-, rinta-, suolisto- ja keuhkosyöpä.

Vuoden 2021 lopussa elossa oli  315 230 syöpään sairastunutta. Syöpäpotilaiden viiden vuoden suhteellinen elossaololuku oli 70 prosenttia. Syöpään kuoli 13 355 henkilöä.

Syöpätilastoraportti ilmestyy toukokuussa

Syöpärekisterin vuosittain kokoamilla tilastoilla seurataan syöpätaakan kehittymistä muun muassa seuraamalla uusien syöpien toteamista, syövän aiheuttamaa kuolleisuutta ja syöpään sairastuneiden elossaoloa. Rekisteriaineistoa käytetään runsaasti esimerkiksi tieteellisissä tutkimuksissa, ja tilastot antavat arvokasta tietoa myös päättäjille.

Ajantasaista syöpätilastoa voi selata Syöpärekisterin tilastosovelluksessa. Syöpärekisteri myös aloittaa tietoluovutukset uudesta tilastosta tutkimustarkoituksiin välittömästi.

Syöpärekisterin tuottama vuoden 2021 tilastoraportti, jossa Suomen syöpätilannetta tarkastellaan yksityiskohtaisemmin, ilmestyy toukokuun lopulla.

– Syöpäraportissa tarkastellaan edelleen koronapandemian vaikutusta syöpätaakkaan ja uutuutena arvioidaan syövän takia menetettyjä elinvuosia, kertoo Syöpärekisterin johtaja Janne Pitkäniemi.

Syöpätilasto perustuu terveydenhuollossa syntyviin tietoihin

Syöpärekisterin tietojen laadukkuuden takaavat useat tietolähteet, kansallisesti yhteiset tietomallit ja koodistot sekä tietojen tarkka varmistaminen.

Syöpätietojen keskeisimmät tietolähteet ovat terveydenhuollon toimijat ja patologian laboratoriot. Syöpien rekisteröinnin pohjana ovat patologian ilmoitustiedot. Diagnoosivaiheessa tehtävät kliiniset syöpäilmoitukset puolestaan antavat parhaan kuvauksen syövästä ja sen levinneisyydestä toteamisvaiheessa.

– Koko väestön kattavat tiedot tukevat laadukasta syöpätutkimusta ja syöpätaakan seurantaa. Tutkimus- tai viranomaistarkoituksiin tehdään noin 70 tietoluovutusta vuosittain, Syöpärekisterin vastaava lääkäri Tomas Tanskanen sanoo.

Lisätietoja

Vastaava lääkäri Tomas Tanskanen, tomas.tanskanen@cancer.fi, 050 320 8035

Johtaja Janne Pitkäniemi, janne.pitkaniemi@cancer.fi, 050 372 3335

Syöpärekisterin tilastosovelluksessa voi selata ajantasaisia tilastoja, tarkastella niitä kuvaajissa ja taulukoissa ja ladata valitsemansa tilastot omalle koneelle:

Syöpätilastosovellus

Kliinisten ilmoitusten tilasto kuvastaa syöpärekisteriin toimitettujen kliinisten syöpäilmoitusten osuutta kaikista syöpätapauksista sairaanhoitopiireittäin:

Kliinisten ilmoitusten tilasto