Vuoden 2021 seulontatilastot julkaistu

Suomen Syöpärekisteri julkaisee kuluvan vuoden aikana kohdunkaula- ja rintasyövän seulontaohjelmista myös erilliset vuosikatsaukset.

Suomen Syöpärekisteri on julkaissut kohdunkaulasyövän ja rintasyövän seulontaohjelmien tilastot vuodelta 2021. Tiedontoimituksen ongelmien takia rintasyövän seulontaohjelman jatkotutkimusten tietoja puuttuu seuraavien kymmenen kunnan alueelta: Espoo, Helsinki, Kaarina, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio, Rusko ja Turku. Näiden kuntien osalta vain kutsujen peittävyyttä ja osallistumisaktiivisuutta koskevat tiedot julkaistaan tässä vaiheessa. Tilastot päivitetään, kun myös jatkotutkimusten tiedot on asianmukaisesti raportoitu Syöpärekisteriin.

Osallistumisaste nousi molemmissa ohjelmissa noin kaksi prosenttiyksikköä vuoteen 2020 verrattuna. Kohdunkaulasyövän seulontaan osallistui noin 205 000 naista eli 72 prosenttia kaikista kutsutuista. Rintasyövän seulontaan osallistui noin 357 000 naista osallistumisprosentin ollessa 82.

Kohdunkaulasyövän seulonnassa HPV-testi on pääosin korvannut papatestin ja HPV-testien osuus seulontatesteistä oli 68 prosenttia. Seulontatestin tulos oli normaali 91 prosentilla seulontaan osallistuneista. Noin 6 prosenttia osallistuneista sai suosituksen riskiryhmäseulontaan, jolloin uusi kutsu seulontaan tulee parin vuoden kuluttua. Riskiryhmäseulonnan tarkoituksena on seurata paranevatko HPV-infektio tai muut lievät seulontalöydökset itsestään.

2,6 prosenttia kaikista seulotuista sai lähetteen jatkotutkimuksiin eli kohdunkaulan tähystykseen. Yhteensä kohdunkaulasyövän seulontaohjelmassa löydettiin 1416 syövän esiastetta ja 50 syöpää.

Rintasyövän seulontaohjelman jatkotutkimusten tietoja puuttuu toistaiseksi noin viidennekseltä seulottavasta väestöstä vuonna 2021. Tämänhetkisten tietojen mukaan jatkotutkimuksiin ohjattiin noin 3 prosenttia rintasyövän seulontaan osallistuneista, ja heistä viidesosalta löytyi rintasyöpä tai rinnan in situ -kasvain.

Suomen Syöpärekisteri julkaisee kuluvan vuoden aikana kohdunkaula- ja rintasyövän seulontaohjelmista myös erilliset vuosikatsaukset, joissa käsitellään laajemmin seulontaohjelman toimintaa julkaistuihin tilastoihin perustuen.

Tutustu kohdunkaulasyövän ja rintasyövän seulontatilastoihin tarkemmin täällä:

Kohdunkaulasyövän seulontatilastot (hmtl)

Rintasyövän seulontatilastot (html)