Ennakkotilasto mahdollistaa ajantasaisemman syöpätilanteen tarkastelun

Syöpärekisteri julkaisi ensimmäisiä tietoja vuoden 2022 syöpätapauksista.

Koronapandemian aiheuttama vaje uusien syöpien toteamisessa näyttää tasaantuneen. Viitteen tästä antaa ennakkotilasto vuoden 2022 syöpätilanteesta.

Suomen Syöpärekisterin tänään julkaiseman ennakkotilaston perusteella Suomessa todettiin viime vuonna yli 35 000 uutta syöpää.

– Ennakkotilaston perusteella vuoden 2022 ikävakioitu syöpäilmaantuvuus on noin prosentin suurempi kuin vuonna 2019. Syöpäilmaantuvuus näyttäisi siis palanneen koronaa edeltävälle kasvu-uralle kahden vajaamman vuoden jälkeen, tutkimuspäällikkö Karri Seppä kertoo.

Syöpätapausten koostaminen tehostunut

Syöpätapausten rekisteröinti pohjaa pääosin patologian ilmoitustietoihin. Patologian tietoja täydentävät kliiniset ilmoitukset eli lääkäreiden tekemät yhteenvedot sekä hoitoilmoitus- ja kuolinsyytiedot.

Kaikista Suomessa todetuista uusista syöpätapauksista tuotetaan tapauskooste, joka kokoaa yhteen keskeiset tiedot syövästä sen toteamisvaiheessa. Syöpärekisteri on viime vuosina panostanut syöpäkoodauksen tehostamiseen, toteuttamalla sitä automaattisesti.  Ennakkotilaston varhentaminen on saavutettu syöpäkoodauksen tehostamisen ja patologian tietojen säännöllisten tietotoimitusten avulla.

Ennakkotilasto ei kuitenkaan ole vielä täydellinen, vaan siitä puuttuvat tiedot niistä syövistä, joista saadaan ainoa ilmoitus syöpärekisteriin kuolinsyytiedoista. Tällaisia ovat kaikkein huonoennusteisimmat syövät, kuten haima-, keuhko- ja maksasyöpä.

– Ennakkotilasto antaa meille ajankohtaisemman kuvan Suomen syöpätilanteesta. Kuolinsyytiedot toimitetaan syöpärekisteriin noin vuoden viiveellä. Vuoden 2022 tiedot saadaan rekisteriin joulukuussa 2023, jolloin ennakkotilasto vielä täydentyy. Virallisen syöpätilaston julkaisemme keväällä 2024. Tavoitteenamme on jatkossa tuottaa ennakkotilasto samaan aikaan virallisen syöpätilaston kanssa, Syöpärekisterin johtaja Janne Pitkäniemi sanoo.

Tilastoinnin aluejaottelu muuttui

Syöpärekisteri on siirtynyt käyttämään tilastoinnissa aluejaottelussa hyvinvointialueita sairaanhoitopiirien ja erityisvastuualueiden sijaan. Ennakkotilasto on ensimmäinen uutta aluejaottelua noudattava tilastojulkistus.

Syöpärekisteri aloittaa tietoluovutukset ennakkotilastosta tutkimuskäyttöön välittömästi.

Ennakkotilastoa voi selailla Syöpärekisterin syöpätilastosovelluksessa.