Eurooppa ottaa Suomesta oppia syöpäseulontojen arvioinnissa

Suomen Syöpärekisteri tuotti koulutuspaketin eurooppalaisille terveydenhuollon asiantuntijoille. Materiaali syntyi EU:n CanScreen-ECIS-projektissa.

Syöpärekisterin työryhmä on tiivistänyt oppinsa syöpäseulontojen toimivuuden seurannasta ja vaikuttavuuden arvioinnista kahdeksaan videoluentoon. Koulutuspaketti oli Syöpärekisterin päätuotos EU:n alkuvuodesta päättyneessä CanScreen-ECIS-hankkeessa.

– Suomessa seulontaohjelmista kerättävä tieto on kansainvälisesti vertailtuna kattavaa ja laadukasta. Meillä on pitkät perinteet myös seulontaohjelmien arvioinnista. Seuranta on tärkeää, jotta voidaan varmistua siitä, että seulontaohjelma toimii kaikilta osin hyvin. Seurannan avulla mahdollisiin epäkohtiin voidaan puuttua ja muutosten onnistumista tarkkailla. Syöpärekisterin osuus hankkeessa oli edesauttaa sitä, että eri Euroopan maissa seulontoja ja niiden seurantaa toteutetaan yhä paremmin, Syöpärekisterin osuuden projektipäällikkönä toiminut Veli-Matti Partanen toteaa.

Arviointi tehtävä tieteellisesti pätevästi

Syöpärekisterin koostamilla videoluennoilla käydään yleisesti läpi syöpäseulontoja ja sitä, miten seulontaohjelmien seurantaa tehdään.

– Videoilla kerrotaan esimerkiksi mitä laatua kuvaavia tunnuslukuja ohjelmien arvioinnissa pitää tarkkailla. Luennot käsittelevät myös seulontadatan keräämistä ja seulontaohjelman laadun parantamista seulontadatan avulla. Seulontojen vaikuttavuutta on tärkeää arvioida tieteellisesti pätevästi, Partanen sanoo.

– Lisäksi koulutusvideoissa käydään läpi edellytyksiä seulontojen arvioinnin onnistumiselle. Edellytykset liittyvät esimerkiksi seulontaohjelman hallinnointiin ja lainsäädäntöön – sen tulee esimerkiksi mahdollistaa yksilötasoisen tiedon linkittämisen eri rekisterien välillä.

Kokonaisuutena videoluennoista muodostuu tiivis, mutta melko kattava johdanto seulontaohjelmiin ja niiden arviointiin liittyviin näkökulmiin.

Seulonnassa hyötyjen on ylitettävä haitat

EU:n seulontasuosituksissa linjataan, että seulontaohjelmien toteuttamista pitää seurata. CanScreen-ECIS-projektin tavoitteena olikin kehittää eurooppalaisten maiden seulontatiedon keräämistä ja seulontaohjelmien laadun arviointia.

– Oleellisinta on ymmärtää, että seulontojen vaikuttavuuden arviointi on monimutkaista. Seulonnat kuitenkin kohdistuvat pääasiassa terveeseen väestöön, joten niiden seuraaminen on kriittisen tärkeää. Pitää olla varma, että seulonnan hyödyt ylittävät haitat. Seulontaohjelman arvioinnin tulee pohjautua laadukkaaseen ja kattavaan seulontadataan. Niin sen perusteella voi tehdä oikeita johtopäätöksiä, Partanen summaa.

Videoluennot löytyvät Kansainvälisen syöväntutkimuslaitos IARC:n oppimisympäristöstä.