THL on tehnyt päätöksen syöpärekisteriin toimitettavista tiedoista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on tehnyt vakiintuneista tiedonkeruistaan hyvinvointialueita velvoittavat päätökset, jotka selkeyttävät tiedontoimitusvelvollisuuksia. Hyvinvointialueen tehtävä on toimittaa tiedot jokaisesta Suomessa todetusta syöpätapauksesta syöpärekisteriin.

Syöpärekisteröintiä koskevan päätöksen (THL/5273/5.03.00/2023) mukaisesti hyvinvointialueet toimittavat tiedot Suomen Syöpäyhdistys ry:n osana toimivaan Suomen Syöpärekisteriin, joka ylläpitää syöpärekisteriä THL:n toimeksiannosta.

Syöpäilmoituksen voi tehdä syöpärekisteriin sähköisen ilmoituspalvelun kautta tai tiedonsiirtona potilastietojärjestelmästä syöpärekisterin tietomääritysten mukaisesti. Syöpärekisterin uusimmat tietomääritykset ovat olleet käytössä vuoden 2024 alusta asti, ja ne saa ladattua Syöpärekisterin verkkosivujen kautta. Hyvinvointialueiden toivotaan ottavan päivitetyn tietomallin käyttöönsä mahdollisimman pian.

Paperisia ilmoituksia Syöpärekisteri ei enää ota vastaan.

Lisätietoja:

Elina Hermiö, kehittämispäällikkö, puh. 040 759 5106

THL:n hallintopääkset -sivu

Päätös syöpärekisterin tietoja koskevasta tiedonantovelvollisuudesta

Liite päätökseen syöpärekisterin tietoja koskevasta tiedonantovelvollisuudesta: Luovutettavat tiedot ja luovutuskäytännöt