Tietoluovutukset vuoden 2022 syöpätilastosta alkavat

Suomessa todettiin vuonna 2022 yhteensä 37 268 uutta syöpää.

Suomen Syöpärekisteri on saanut valmiiksi vuoden 2022 syöpätilaston. Suomessa todettiin vuoden 2022 aikana yhteensä 37 268 uutta syöpää, joka on 2 240 syöpää enemmän kuin syksyllä julkaistu ennakkoarvio. Uuden tilaston mukaan yleisimmät syövät suomalaisilla ovat yhä eturauhas-, rinta-, paksu-peräsuoli- ja keuhkosyöpä. Suurimmat erot varsinaisen ja ennakkotilaston välisissä luvuissa oli keuhkosyövässä (520 tapausta), haimasyövässä (468 tapausta) ja imu- ja verikudossyövissä (412 tapausta).

Vuoden 2022 lopussa elossa oli  323 097 syöpään sairastunutta. Syöpäpotilaiden viiden vuoden suhteellinen elossaololuku oli 70 prosenttia. Syöpään kuoli 13 287 henkilöä.

Tietoluovutukset vuoden 2022 syöpätilastosta alkavat toukokuussa 2024.

– Kokonaan uutena tietona luovutetaan eturauhassyövän levinneisyyttä kuvaavaa Gleasonin pistearvoa vuodesta 2015 alkaen. Tiedot on poimittu tekstinkaivelualgoritmin avulla patologian ilmoitusten tekstiosasta. Vähintään yksi Gleasonin pistearvo 4 kuukauden sisällä eturauhasen syövän toteamisesta löytyy yli 90 prosentissa tapauksia vuosina 2015-2022, kertoo Syöpärekisterin tutkimuspäällikkö Karri Seppä.

SYÖPÄRAPORTTI 2022 ILMESTYY KESÄKUUSSA

Syöpärekisterin vuosittain kokoamilla tilastoilla seurataan syöpätaakan kehittymistä muun muassa seuraamalla uusien syöpien toteamista, syövän aiheuttamaa kuolleisuutta ja syöpään sairastuneiden elossaololukuja. Rekisteriaineistoa käytetään runsaasti esimerkiksi tieteellisissä tutkimuksissa, ja tilastot antavat arvokasta tietoa myös päättäjille.

Syöpärekisterin tuottama vuoden 2022 tilastoraportti, jossa Suomen syöpätilannetta tarkastellaan yksityiskohtaisemmin, ilmestyy kesäkuun alussa.

– Syöpäraportissa tarkastellaan edelleen koronapandemian vaikutusta syöpätaakkaan ja arvioidaan syövän takia menetettyjä elinvuosia, kertoo Syöpärekisterin johtaja Janne Pitkäniemi.

Toukokuussa julkaistaan myös ennakkotilasto vuodelle 2023. Ennakkotilasto on saatu valmiiksi varsinaisen vuositilaston kanssa samassa aikataulussa ensimmäistä kertaa syöpärekisterin koko historian aikana. Koska ennakkotilastosta puuttuu jonkin verran sellaisia syöpätapauksia, joiden tiedot eivät perustu kudos- tai solunäytteeseen, täydentyvät tiedot erityisesti keuhko-, haima- ja imu- ja verikudossyöpien osalta.

SYÖPÄTILASTO PERUSTUU TERVEYDENHUOLLOSSA SYNTYVIIN TIETOIHIN

Syöpärekisterin tietojen laadukkuuden takaavat useat erilliset tietolähteet ja kansallisesti yhteiset tietomallit ja koodistot.

Keskeisimmät tietojen toimittajat ovat syöpäpotilaita hoitavat terveydenhuollon toimijat ja kaikki patologian laboratoriot. Tarjolla on kaksi tapaa ilmoittaa tietoja: syöpätietojen poiminta terveydenhuollon organisaation tietojärjestelmistä (mukaan lukien patologian laboratoriot) määrävälein tai sähköinen syöpäilmoitus suojatussa verkkopalvelussa.

Suomen Syöpärekisteri päivittää syöpätilaston julkaisun yhteydessä kliinisten ilmoitusten tilastosovelluksen, joka kuvastaa syöpärekisteriin toimitettujen kliinisten syöpäilmoitusten osuutta kaikista syöpätapauksista.

Syöpärekisterin tietoja on käytetty vuosikymmenien ajan laajamittaisesti tutkimuslaitosten ja eri tutkijoiden aineistona. Syöpärekisterissä on vuosittain noin 75 tietolupaan perustuvaa rekisteritietoluovutusta ja 18 muuta tilastotietopyyntöä.

Lisätietoja

Tutkimuspäällikkö Karri Seppä, karri.seppa@cancer.fi, puh. 050 441 8556

Johtaja Janne Pitkäniemi, janne.pitkaniemi@cancer.fi, puh. 050 372 3335

Tietojohtaja Sebastian Johansson, sebastian.johansson@cancer.fi, puh. 050 464 1177

Syöpärekisterin tilastosovelluksessa voi selata ajantasaisia tilastoja, tarkastella niitä kuvaajissa ja taulukoissa ja ladata valitsemansa tilastot omalle koneelle:

Syöpätilastosovellus

Kliinisten ilmoitusten tilasto kuvastaa syöpärekisteriin toimitettujen kliinisten syöpäilmoitusten osuutta kaikista syöpätapauksista sairaanhoitopiireittäin:

Kliinisten ilmoitusten tilasto