Syöpäseulontaohjelmien tilastot vuodelta 2022 julkaistu 

Suomen Syöpärekisteri on julkaissut kohdunkaulan syövän, rintasyövän ja suolistosyövän seulontaohjelmien tilastot vuodelta 2022. Tilastot sisältävät tiedot seulontoihin osallistumisesta ja seulontalöydöksistä.

Suolistosyövän seulonnassa löydettiin 581 syöpää

Vuonna 2022 alkaneen suolistosyövän valtakunnallisen seulontaohjelman tulokset raportoidaan ensimmäistä kertaa. Suolistosyövän seulonnassa kaikille seulontaan oikeutetuille lähetettiin näytteenottopaketti, jolla etsitään ulosteesta piilevää verta. Yhteensä 77 prosenttia kutsutuista palautti näytteen. Naiset osallistuivat miehiä aktiivisemmin (81 vs. 73 prosenttia).

Viidellä prosentilla seulotuista ulosteen verimäärä ylitti positiivisen testin raja-arvon. Miesten ja naisten testipositiivisten osuudessa nähtiin myös merkittäviä eroja: miesten testeistä 6,6 prosenttia oli positiivisia, naisten testeistä 3,9 prosenttia. Testipositiivisten ensisijainen jatkotutkimus kolonoskopia tehtiin 11 011:lle seulontaan osallistuneelle.  Seulonnassa todettiin 581 suolistosyöpää ja 3 950 seurantaa vaativaa suolistosyövän esiastetta, eli noin kaksi syöpää ja 14 seurantaa vaativaa esiastetta tuhatta osallistunutta kohti.

Kohdunkaula- ja rintasyöpäseulonta pyörivät totutusti

Muiden seulontaohjelmien osalta osallistuminen pysyi aiempien vuosien tasolla. Rintasyövän seulontaan osallistui 82 prosenttia ja kohdunkaulan syövän seulontaan 72 prosenttia kaikista kutsutuista.

Kohdunkaulan syövän seulonnasta 78 prosenttia toteutettiin HPV-testillä. Noin kuusi prosenttia seulontaan osallistuneista sai suosituksen riskiryhmäseulontaan ja yksi prosentti lähetteen jatkotutkimuksiin. Jatkotutkimuksena tehtiin kohdunsuun tähystys eli kolposkopia. Seulonnassa todettiin yhteensä 30 kohdunkaulan syöpää ja 1 513 vakavaa esiastetta, eli seitsemän esiastetta tai syöpää tuhatta osallistunutta kohti.

Rintasyövän seulontaohjelmassa 97 prosenttia osallistuneista sai normaalin tuloksen. Kolme prosenttia ohjattiin jatkotutkimuksiin. Kaikkiaan ohjelmassa todettiin 1 850 rintasyöpää tai rinnan in situ -kasvainta, yhteensä noin kuusi tapausta tuhatta osallistunutta kohti.

Uusi tietomalli parantaa raportointia

Nyt julkaistut tilastot perustuvat kohdunkaulan ja suolistosyövän seulontaohjelmien osalta uuteen tietomalliin, joka mahdollistaa uudenlaisten tietojen raportointia. Suolistosyövän seulonnan osalta Suomen Syöpärekisteriin on kerätty muun muassa tietoa kolonoskopiaan pääsyn viipeistä, missä esiintyy vaihtelua hyvinvointialueiden välillä.

Kohdunkaulan ja rintasyövän seulontaohjelmien tilastot lisätään myös seulontatilastosovellukseen kesäkuun aikana. Suolistosyövän seulontatilastot lisätään sovellukseen kuluvan vuoden aikana. Seulontatilastojen tiedot saattavat vähäisiltä osin vielä muuttua, mikäli Syöpärekisteriin toimitetaan uusia seulontatietoja koskien vuoden 2022 seulontoja.

Tutustu seulontaohjelmien tilastoihin:

Kohdunkaulasyövän seulontatilastot 

Rintasyövän seulontatilastot 

Suolistosyövän seulontatilastot