Testi

xxx

Tutkimuksessa puolet 60–69-vuotiaista miehistä ja naisista kutsuttiin seulontaan ja puolet jäi vertailuryhmäksi, jotka eivät saaneet seulontakutsua. Seulontatestinä käytettiin guajakkipohjaista ulosteen veritestiä (gFOBT).

Noin 70 prosenttia

kutsutuista osallistui seulontaan eli lähetti ulostenäytteen seulontalaboratorioon. Kolme sadasta seulontaan osallistuneesta ohjattiin jatkotutkimuksiin eli suoliston tähystykseen. Syöpiä tai vaikeita esiasteita löytyi noin joka kymmenenneltä tähystykseen lähetetyltä.

mammografi frageblanketten_SV (pdf)

Vuonna 2015 julkaistiin

väliraportti, jossa tarkasteltiin seulonnan vaikutusta suolistosyövän aiheuttamaan kuolleisuuteen (2.). Siinä ei 4,5 vuoden keskimääräisen seuranta-ajan jälkeen havaittu eroa seulontaan kutsuttujen ja kutsumattomien välillä. Seulontaan kutsutuilla miehillä suolistosyöpäkuolleisuus oli alhaisempi ja naisilla korkeampi kuin heidän seulontaan kutsumattomalla vertailuryhmällään.