Haimasyövässä suurimmat erot eloonjäämislukujen välillä yliopistosairaaloiden vastuualueilla

Suomen Syöpärekisterin tilastosovelluksessa on julkaistu uutta tietoa siitä, miten yleisimpiä syöpätauteja sairastavien potilaiden eloonjäämisluvut eroavat toisistaan eri yliopistosairaaloiden vastuualueiden välillä vuosina 2014 – 2016. Suurimmat erot eloonjäämisessä havaittiin haimasyövän kohdalla.

Lue lisää tiedotteesta. Alueellisen vertailun tulokset on julkaistu yksityiskohtaisemmin Syöpä 2016 -raportissa.

Lisätietoja:

Erikoisutkija Karri Seppä, puh. 050 441 8556, karri.seppa@cancer.fi

Syöpä 2016 -raportti

Syöpätilastot-sovellus