Syöpä 2017 -tilastoraportti julkaistu 

Suomen Syöpärekisteri on julkaissut raportin Suomen syöpätilanteesta vuonna 2017. Suomessa todettiin vuonna 2017 yhteensä 34 261 uutta syöpää, joista miehillä 17 887 ja naisilla 16 374. Syöpään kuoli 12 788 henkeä vuonna 2017.

Tuoreimman tilastotiedon lisäksi raportissa esitetään myös syövän ilmaantuvuuden kehitystä vuodesta 1953 syöpätautiryhmiin ositettuna.  Keuhkosyöpäpotilaiden suhteellisissa elossaololuvuissa oli tapahtunut huomattavaa kasvua seurantavuosijaksolta 2012 – 2014 jaksolle 2015 – 2017. Viiden vuoden suhteellinen elossaololuku nousi miehillä 10,0 prosentista 12,2 prosenttiin ja naisilla 15,2 prosentista 18,5 prosenttiin.   

Eturauhassyövässä elossaololuku oli tuoreimmalla jaksolla 92 % ja rintasyövässä 91 %. Suhteelliset elossaololuvut arvioivat potilaiden selviytymista syövästä, mikäli muita kuolemansyitä ei olisi. Elossaolevien osuus opienempi. Eturauhassyöpään sairastuneista
76 % on elossa viiden vuoden jälkeen toteamisesta ja 15 % kuolee muihin syihin kuin syöpäänsä. Vastaavasti rintasyöpä
än sairastuneista elossa on 83  viiden vuoden jälkeen ja 8 % kuolee muihin syihin. 

Vuonna 2018 uudistettua veri- ja imukudossyöpien ryhmittelyä käytetään jatkossa myös potilaiden elossaololuvuissa. Uudessa raportissa elossaololuvut esitetään kypsien B-solukasvainten suurimmille ryhmille: follikulaarinen lymfooma, diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma, krooninen lymfaattinen leukemia sekä myelooma ja muut plasmasolutaudit. Potilaiden elossaololuvut poikkeavat paljon näiden ryhmien välillä: keskimääräinen 5-vuotisennuste oli suurin follikulaarisessa lymfoomassa (88 %) ja pienin myeloomassa (41 %).  

Syöpäpotilaiden elossaolon vaihtelua yliopistollisten sairaaloiden erityisvastuualueiden välillä on arvioitu ilmaantuvuudeltaan yleisimmissä syövissä. Alue-erot olivat suurimpia miehillä munuaissyövässä ja naisilla diffuusissa suurisoluisessa B-solulymfoomassa. Muissa syöpätaudeissa erot voivat selittyä satunnaisella tilastollisella vaihtelulla. 

Lisätietoja:

https://syoparekisteri.fi/tilastot/syopa-2017-raportti/

Tilastojohtaja Janne Pitkäniemi, janne.pitkaniemi@cancer.fi