Syöpäilmoituksen voi tehdä vuodenvaihteen jälkeen vain sähköisesti

Suomen Syöpärekisteri lopettaa paperisten ilmoitusten vastaanoton ensi vuoden alusta lähtien. Kaikilla terveydenhuollon ammattilaisella on lakisääteinen velvollisuus toimittaa tiedot jokaisesta Suomessa todetusta syöpätapauksesta tai sellaisen vahvasta epäilystä syöpärekisteriin. Sähköinen ilmoitus on paperista ilmoitusta helpompi ja nopeampi täyttää.

Paperisten lomakkeiden täyttämisen sijasta ilmoitus tulee tehdä sähköisesti ensi vuoden alusta lähtien. Ilmoituksen voi tehdä jo nyt sähköisesti osoitteessa www.syo­pail­moi­tus.fi. Uusi ilmoitussisältö on entistä lyhyempi eikä paperia enää tarvita.

Sähköisen ilmoituksen lisäksi ilmoituksen teko on mahdollista integroida sairaaloiden omiin tietojärjestelmiin. Syöpä­re­kis­teri on tuot­tanut yh­dessä sairaan­hoi­to­piirien kans­sa THL:n palve­li­melle tieto­mää­rit­telyt, joi­den avulla sairaa­loiden omista tieto­jär­jes­telmistä voi­daan koostaa syöpäil­moi­tusten tie­toja vastaavat poiminnat esitäytetyksi syöpäilmoitukseksi. Tietomallit ja lisätiedot löytyvät sivulta:
https://syoparekisteri.fi/palvelut/ilmoituspalvelu/

Syöpärekisterin laatu on kaikkien yhteinen etu

Syöpärekisterin vuosittain kokoamilla tilastoilla seurataan eri syöpätapausten määrää, tautitaakan kehittymistä, syövän riskitekijöitä ja syövän aiheuttamaa kuolleisuutta. Lisäksi rekisteristä saa valtakunnallisia ja alueittaisia syöpään sairastuneiden potilaiden elossaoloa kuvaavia lukuja. Yksi keskeisimmistä tiedonlähteistä on edelleen kliininen syöpäilmoitus. Kaikkien syöpätietoja tarvitsevien yhteinen etu on, että rekisterin tiedot syöpätapauksista ovat mahdollisimman kattavia.

Lisätietoja:

Suomen Syöpärekisteri
Asiantuntija Henna Degerlund, puh. 046 921 0302 , henna.degerlund@cancer.fi

Katso video syöpäilmoituksen tekemisestä verkossa: https://www.youtube.com/watch?v=epkWwoJhX3c

Muita aiheeseen liittyviä kirjoituksia:

https://syoparekisteri.fi/2018/05/18/kliinisten-syopailmoitusten-kattavuus-takaa-syoparekisterin-arvon/

https://syoparekisteri.fi/2018/07/30/syoparekisterin-laatu-on-syopatilastoja-tarvitsevien-yhteinen-etu/