Syöpä 2018 -raportti

Tilastoraportti kuvaa raportoitavan vuoden syöpätaakkaa numeroina sekä tuottaa korkealaatuista, luotettavaa ja tutkittuun tietoon perustuvaa kattavaa ja edustavaa tietoa suomalaisten syövistä. Uudet tiedot on lisätty myös syöpätilastosovellukseen.

Suomen Syöpärekisteri julkaisi raportin Suomen syöpätilanteesta vuonna 2018. Suomessa todettiin vuonna 2018 yhteensä 34 372 uutta syöpää, joista miehillä 17 836 ja naisilla 16 536 . Syöpään kuoli 12 730 henkeä vuonna 2018. Tuoreimman tilastotiedon lisäksi raportissa esitetään myös syövän ilmaantuvuuden kehitystä vuodesta 1953 syöpätautiryhmiin ositettuna.

Lue raportti kokonaisuudessaan: Syöpä 2018 -raportti (pdf, päivitetty 27.5.2020)

 

Arkisto

Syöpä  2017 -raportti (pdf)

Syöpä 2016 -raportti (pdf)

Kaikki tilastot ovat saatavissa verkosta osoitteesta https://syoparekisteri.fi/tilastot/tautitilastot/